Persoonlijk Profiel Analyse

Afgelopen jaar ontwikkelde ik een Persoonlijk Profiel Analyse waarbij het functioneren van het brein in kaart wordt gebracht via het meten van het brein. Dit kan als start dienen van een traject coaching of gewoon als een op zich staande analyse om te weten waar je staat en wat je mogelijkheden zijn. Jouw profiel wordt zichtbaar gemaakt met behulp van het Power of Presence Profiel®. In dit persoonlijke profiel zie je helder wat je functioneel in huis hebt en wat tot je mogelijkheden behoort. In het bijgaande rapport worden je onderliggende persoonlijke kwaliteiten beschreven. Doordat de informatie die je ontvangt geheel is gebaseerd op bevindingen uit de neurowetenschap kan je uitgaan van objectieve en reële gegevens qua competentie en potentie. Subjectiviteit krijgt minimaal kans, want meten is weten!
Klik voor meer informatie op: Coaching
Of lees de ervaring die Bas hiermee had: Bas Jalink