Synchroniciteit

Richt je op de krachtige, bijzondere, magische, mooie ervaringen van het leven en het universum zal je die blijven voorschotelen synchroniciteit is de moeite waard!

Uit Op pad met de goden: Wanneer je de moed hebt een uitzonderlijk iets als wonderbaarlijk te zien voed je de mogelijkheid van een wonder. Wanneer je een wonder ervaart als normaal zul je mogelijk veel meer van die ervaringen tegen komen…
Wat mensen betitelen als synchroniciteit of een wonder kan wel eens heel nauw verwant liggen. Een causale onmogelijkheid van de 20ste eeuw kan in de 21ste eeuw synchroniciteit genoemd worden en even later begrepen worden vanuit oorzakelijkheid.

In legendes uit een ver verleden verteld in sprookjes en in magische gebeurtenissen in science fiction verhalen beschreven en verfilmd (“Scotty beam me up”), genieten we van ‘wonderen’. Maar die eeuwenoude wijsheden en sprookjesachtige vertellingen leven in ons allen als mogelijkheid en krijgen een inspirerende en nieuwe betekenis als je dit ook zo ziet. Je kan, net als de magische figuur Merlijn doet in de Arthurlegende, een mysterieuze wereld vol avontuur en betovering tot leven brengen…. dan moet het eerst wel een reële mogelijkheid voor je zijn. Gaat dit te ver?
Er is binnen de westerse psychologie veel interesse in een zienswijze die de mens niet als een ding benadert, maar als een zichzelf verklarend wezen en zelfs als een God in wording.
Carl Gustav Jung (1875 – 1961), de grondlegger van de analytische psychologie, stond aan de wieg van deze zienswijze en bedacht hier een naam voor: ‘synchroniciteit’, betekenisvol toeval. Een eeuw geleden zegt Jung zelf over synchroniciteit:
“Zinvolle coïncidenties zijn denkbaar als zuivere toevalligheden. Maar naarmate hun aantal toeneemt en de overeenkomst groter en nauwkeuriger is, wordt het steeds minder waarschijnlijk en meer ondenkbaar dat hier sprake van toeval is. Dat wil zeggen: ze kunnen niet meer voor zuiver toeval doorgaan, maar moeten bij gebrek aan causale verklaringen als ordeningen volgens een bepaald plan opgevat worden. Hun ‘gebrek aan verklaarbaarheid’ bestaat niet alleen uit het feit dat de oorzaak onbekend is, maar ook uit het feit dat zo’n oorzaak met onze verstandelijke capaciteiten niet denkbaar is”.

Zo werd ik van de week heel vroeg in de ochtend wakker met een plan van samenwerking op bepaald terrein met een specifiek persoon. Ik deelde dit in de middag met de vrouw van deze persoon met wie ik ‘toevallig’ een afspraak had. Zij vertelde dat haar man heel vroeg in de ochtend met exact dezelfde gedachten wakker was geworden! Wanneer zich iets groter dan mijn besef en persoon kenbaar maakt, is het altijd de moeite waard en neem ik het heel serieus. Ik heb de betrokken man gemaild en we spraken af dit uit te gaan diepen. Herken je in jouw leven wat Jung synchroniciteit noemt?

Wanneer je een vol en bijzonder leven verlangt
Stel je dan meer open voor synchroniciteit!