Zusterschap leven

Wereldwijd voelen vrouwen meer en meer de wens elkaar te steunen in plaats van te beconcurreren en bevechten. Een kring van vrouwen die elkaar steunt en inspireert worden zusters.  Zusterschap leven is een voorwaarde om de innerlijke godin vorm te geven, om met en voor elkaar de kracht en mogelijkheden van een met hart verbonden schoot te openbaren.
Tips:

  • Allerbelangrijkst: Realiseer een kring van vrouwen waarin je elkaar steunt en inspireert. Koester jullie momenten van één-zijn
  • Vertraag, laat overtuigingen los, wordt leeg en observeer vanuit al je zintuigen om de boodschappen van het NU te ontvangen. Glimlach, besluit wat wel en niet goed voor je is en handel hiernaar. Doe waarvan je hart gaat zingen!
  • Plan elke dag een moment, zo mogelijk in de natuur, om stil te zijn en in liefde te accepteren wat zich aandient. Ben getuige van de passie in jou en in ieder ander, hoe ieder uitreikt naar liefde
  • LUISTER